Jesteś ciekawy świata? Dobrze trafiłeś!

Nasze studia o profilu praktycznym pozwolą Ci go odkryć na nowo

Bycie naszym studentem to przyjemność dająca imponujące zaplecze stanowiące prostą drogę do wejścia na współczesny rynek pracy. Poznasz z nami procesy i zjawiska społeczne zachodzące w globalizującym się świecie. Zrozumiesz co to analiza statystyczna i jakimi narzędziami się ją wykonuje. Wzmocnisz umiejętności negocjacyjne i mediacyjne. Rozbudzisz swoją kreatywność i nauczysz się klarowności wypowiedzi. Oferujemy Ci niezapomniane chwile i zgrane grono towarzyszy.

Jeżeli jeszcze się wahasz, odpowiadamy.

Bez socjologii trudno zrozumieć świat współczesnej gospodarki, polityki, kultury, edukacji, technologii: Jak Internet zmienia warunki życia i pracy? Czy w przyszłości zniknie rodzina, naród, państwo narodowe, demokracja? Skąd u niektórych rodziców się bierze brak zaufania do szczepionek? Czy ludzkości uda się poradzić z problemem zmiany klimatu? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na takie pytania, socjologia - “królowa nauk społecznych” - jest kierunkiem dla Ciebie!

W Instytucie Socjologii UMCS nie boimy się stawiać trudnych pytań. Ponieważ otaczająca nas rzeczywistość staje się coraz większym wyzwaniem, my nie stoimy w miejscu i ciągle się zmieniamy by móc ją rozumieć. Z nami poznasz procesy i zjawiska społeczne zachodzące zarówno w małych społecznościach, jak i w globalizującym się świecie.  Jednocześnie kładziemy duży nacisk na umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz rozwój kompetencji osobistych i interpersonalnych.

 

Rekrutacja

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Rejestracja

Wejdź na stronę rekrutacja.umcs.lublin.pl i zarejestruj się już dziś!

Wybierz kierunek

Spośród dostępnych w katalogu kierunków studiów wybierz Socjologię I stopnia lub Socjologię II stopnia!

UMCS. Zadbaj o swoją przyszłość!

Możliwości rozwoju:


Działalność w Kole Naukowym Studentów Socjologii, Studenckim Kole Naukowym Socjologów Gospodarki i Organizacji, realizacja projektów badawczych lub społecznych, konstruowanych w ramach zajęć dydaktycznych, uczestnictwo w przedsięwzięciach szkoleniowych, projektach społecznych oraz promocyjnych, pozyskiwanie środków na badania, zawodowe praktyki krajowe i zagraniczne.


 


Zdobędziesz umiejętności:

 • diagnozowania procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych i gospodarczych, społecznych, czynników ryzyka zdrowotnego)
 • przeprowadzania podstawowych analiz statystycznych z pomocą narzędzi informatycznych
 • mediacyjne i negocjacyjne
 • kompetencji miękkich: komunikatywność, kreatywność
 • umiejętności pracy w zespole

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach?

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:
 • ośrodkach badania opinii publicznej i rynku lub może założyć własną firmę badawczą
 • administracji rządowej i samorządowej (oraz w jej instytucjach)
 • korporacjach biznesowych i medialnych
 • firmach zajmujących się budowaniem wizerunku, badaniami marketingowymi, ewaluacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi (human resources)
 • dynamicznie rozwijającym się sektorze pozarządowym
 • instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia

Formularz kontaktowy

Wydział Filozofii i Socjologii
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin


O Wydziale:

Wydział Filozofii i Socjologii dąży w ofercie edukacyjnej do wypośrodkowania pomiędzy dobrym przygotowaniem specjalistycznym a ogólnohumanistycznym wykształceniem. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią specjaliści oraz praktycy w zakresie socjologii, filozofii, kognitywistyki, polityki publicznej, europeistyki, kreatywności społecznej.

Wydział prowadzi studia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, dostosowuje programy nauczania i specjalności do zmieniającego się rynku pracy. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne - w tym aplikowania o granty i posługiwania się językami obcymi - otwierające drogę do nowych rynków pracy. Studia II stopnia (magisterskie) umożliwiają realizowanie indywidualnych ścieżek nauczania. Wydział dysponuje bogatą bazą dydaktyczną (nowoczesnymi salami dydaktycznymi, aulą konferencyjną, dobrze zaopatrzoną biblioteką wydziałową, trzema pracowniami komputerowymi oraz specjalistyczną salą dydaktyczną dla osób niepełnosprawnych).

Nasi absolwenci orientują się w złożonej rzeczywistości społecznej, mają zdolność krytycznego myślenia, trafnego formułowania hipotez, kreatywnego rozwiązywania problemów, prowadzenia badań –  są elastyczni i otwarci na zmiany. Znajdują zatrudnienie na wyższych uczelniach, w instytucjach kultury, urzędach, fundacjach i przedsiębiorstwach, są wśród nich specjaliści różnych branż, eksperci, menadżerowie i politycy.

***