Dla Kandydatów

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA Studia socjologiczne I stopnia mają profil praktyczny i kształcą konkretne umiejętności w ramach sześciu specjalności: 1. Asystent rodziny 2. Kultura i komunikowanie w społeczeństwie medialnym 3. Lokalna polityka społeczna i zdrowie publiczne 4. Polityka regionalna i rozwój lokalny 5. Socjologia gospodarki 6. Stosunki międzykulturowe. Specjalności wybierane są po pierwszym roku studiów …

Pokaż strony »

W stronę → rozwoju osobistego i zawodowego

W trakcie studiów nabywasz i rozwijasz swoją: zdolność komunikacyjną (w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej) zdolność organizacyjną (organizowania pracy własnej i innych osób) umiejętność pracy zespołowej (budowania pozytywnych relacji w grupie) umiejętność diagnozowania procesów i zjawisk społecznych umiejętność analityczną (gromadzenia, przetwarzania, analizowania danych) umiejętność sporządzania raportów badawczych.

Pokaż strony »

Co po studiach?

Socjolog jest często zatrudniany jako: członek zespołu badawczego w ośrodkach badania opinii publicznej, ośrodkach badań marketingowych, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi w działach HR (HUMAN RESOURCES) w zakresie rekrutacji, szkolenia czy motywowania pracowników, specjalista ds. kreowania wizerunku w agencjach reklamowych, działach PR (PUBLIC RELATIONS) , dziennikarz w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) i nowych …

Pokaż strony »

Jak zostać studentką, studentem socjologii?

Jeśli podjąłeś decyzję na „tak”, zastosuj się do następujących kroków: Wejdź na stronę irk.umcs.lublin.pl i utwórz swoje konto. Wybierz kierunek studiów, logując się na swoim koncie. Pomoże Ci w tym katalog kierunków Sprawdź wymogi rekrutacyjne na stronie irk.umcs.lublin.pl lub wfis.umcs.lublin.pl O swoim miejscu na liście kandydatów, dowiesz się otrzymując wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego.

Pokaż strony »