↑ Powrót do Dla Kandydatów

Co po studiach?

Socjolog jest często zatrudniany jako:

 • członek zespołu badawczego w ośrodkach badania opinii publicznej,
  ośrodkach badań marketingowych,
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi w działach HR (HUMAN RESOURCES) w zakresie rekrutacji, szkolenia czy motywowania pracowników,
 • specjalista ds. kreowania wizerunku w agencjach reklamowych, działach PR (PUBLIC RELATIONS) ,
 • dziennikarz w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) i
  nowych mediach elektronicznych,
 • specjalista ds. opracowywania projektów z Funduszy Unijnych,
 • animator kultury w organizacjach rządowych i pozarządowych,
 • pracownik administracji rządowej i samorządowej.