↑ Powrót do Dla Kandydatów

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

Studia socjologiczne I stopnia mają profil praktyczny i kształcą konkretne umiejętności w ramach sześciu specjalności:
1. Asystent rodziny
2. Kultura i komunikowanie w społeczeństwie medialnym
3. Lokalna polityka społeczna i zdrowie publiczne
4. Polityka regionalna i rozwój lokalny
5. Socjologia gospodarki
6. Stosunki międzykulturowe.

Specjalności wybierane są po pierwszym roku studiów (przez zapisy internetowe). Kończąc te studia posiadasz szerokie spektrum umiejętności z zakresu nauk społecznych (socjologii, demografii, ekonomii, psychologii, antropologii).