↑ Powrót do Dla Kandydatów

W stronę → rozwoju osobistego i zawodowego

W trakcie studiów nabywasz i rozwijasz swoją:

  • zdolność komunikacyjną (w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej)
  • zdolność organizacyjną (organizowania pracy własnej i innych osób)
  • umiejętność pracy zespołowej (budowania pozytywnych relacji w grupie)
  • umiejętność diagnozowania procesów i zjawisk społecznych
  • umiejętność analityczną (gromadzenia, przetwarzania, analizowania danych)
  • umiejętność sporządzania raportów badawczych.