↑ Powrót do Dla Kandydatów

Jak zostać studentką, studentem socjologii?

Jeśli podjąłeś decyzję na „tak”, zastosuj się do następujących kroków:

O swoim miejscu na liście kandydatów, dowiesz się otrzymując wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego.