Zapisy na przedmioty

UWAGA STUDENCI SOCJOLOGII  !!!

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE ORAZ FILIE UMCS (wszystkie lata)

Od roku akademickiego 2009/10 studenci  internetowo zapisują się na przedmioty wybierane tj:

- przedmioty fakultatywne;

- specjalności;

- przedmioty z tzw. II grupy (do wyboru);

Zasady zapisów, szczegółowe terminy zapisów, oraz inne informacje dotyczące zapisów na poszczególne toki studiów, są umieszczone w programie do internetowych zapisów na przedmioty.

Aby zapisać się na przedmioty należy wejść na stronę:

Studenci, którzy mają jakikolwiek problem techniczny związany z zapisem powinni natychmiast zgłosić go na adres mailowy support@e-mu.eu podając swoje dane -obowiązkowo pesel i rok studiów.

Student, który w wyznaczonym terminie nie zapisze się na zajęcia, będzie musiał występować do Zastępcy Dyrektora Instytutu o zgodę na dopisanie do listy na dany przedmiot. Prowadzący w czasie zajęć nie mogą nikogo dopisywać.

Studenci nie zapisani na listy internetowe nie będą mogli uzyskać zaliczenia z danego wybieranego przedmiotu.

Dyrektor Instytutu Socjologii UMCS

Dr hab. W. Misztal

zv7qrnb